Päivystys

Imupaineauto, päivystys 24/7

045 – 618 1411

Katu- ja viheralueiden hoito, Oulu

045 – 644 2470